روش یوک(Yoke)

یوک قطعه ای است فلزی و U شکل با یک سیم پیچ پیچیده شده دور آن که جریان را از خود عبور می دهد. هنگامی که کویلحامل جریان شود در امتداد قطعه یوک ، یک میدان مغناطیسی طولی در قطعه تست ایجاد می شود. در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یوک میدان مغناطیسی خارجی می تواند ذرات آهن را به شدت جذب کند و جهت بررسی عیوب سطحی به کار می رود. اگر ذرات آهن در میدان میان دو قطب یوک اعمال شود. علائم عیوب سطحی را به آسانی می توان مشاهده نمود.


جریان متناوب یکی از مناسبترین جریانهای الکتریکی است که موارد مصرف روزمره دارد به همین دلیل از آن استفاده زیادی به منظور منبعی برای تست ذرات مغناطیسی می باشد.برچسب‌ها: روش یوک, Yoke

[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 11:12 ] [ اسماعیل ]

[ ]

استفاده از روش پراد (Use of prode method)

پراد وسیله ای است که با استفاده از عبور جریان از میله های مسی موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی موضعی می شود(Local magnetize) .

بطور کلی با روش پراد بیشترین قدرت آشکارسازی برای عیوب موازی خط جوش وجود دارد.برچسب‌ها: استفاده از روش پراد, Use of prode method

[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 11:11 ] [ اسماعیل ]

[ ]

مغناطیس کردن به وسیله کابل (MAGNETIZATION by cable)

گاهی اوقات ابعاد قطعات به اندازه ای بزرگ است که امکان استفاده از کویل امکان پذیر نیست. وقتی این مسئله اتفاق می افتد یک سیم مسی عایق شده ( روپوش داررا میتوان برای ایجاد میدان مغناطیسی در ماده استفاده کرد. در این روش سیم (کابلرا به دور قطعه می چرخانیم (شبیه کویل ) تا یک میدان طولی در قطعه ایجاد شود.

 
برچسب‌ها: مغناطیس کردن به وسیله کابل, MAGNETIZATION by cable

[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 11:10 ] [ اسماعیل ]

[ ]

تست ذرات مغناطیسی (MT)

از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعه مغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هر گاه عیبی در سطح یا نزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد و نتیجتا باعث به وجود آمدن دو قطبS,N می گردد. که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی مانند اکسید آهن آغشته به مواد فلروسنت بر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماوراء بنفش مشاهده نمود.


برچسب‌ها: تست ذرات مغناطیسی, MT

[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 11:8 ] [ اسماعیل ]

[ ]

آزمایش جریان گردابی (Eddy Current Testing)

اساس روشهای آزمون الکترومغناطیسی بر این است که وقتی یک سیم پیچ حامل جریان متناوب، نزدیک ماده‌ای تقریباً رسانا قرار داده شود، جریانهای گردابی یا ثانویه در آن ماده القا خواهد شد. جریانهای القایی، میدانی مغناطیسی ایجاد خواهند کرد که در جهت مخالف میدان مغناطیسی اولیه اطراف سیم پیچ است. تاثیر متقابل بین میدانها موجب ایجاد یک نیروی ضد محرکه الکتریکی در سیم پیچ شده و در نتیجه سبب تغییر مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ خواهد شد. اگر ماده از نظر ابعاد و ترکیب شیمیایی یکنواخت باشد. مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر نزدیک سطح قطعه در کلیه نقاط سطح قطعه یکسان خواهد بود، به غیر از تغییر اندکی که نزدیک لبه‌های نمونه مشاهده می‌شود.

 

اگر ماده ناپیوستگی داشته باشد، توزیع و مقدار جریانهای گردابی مجاور آن تغییر می‌کند و در نتیجه کاهشی در میدان مغناطیسی در رابطه با جریانهای گردابی به وجود می‌آید، بنابراین مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر تغییر خواهد کرد.

 

از روی تحلیل این آثار می‌توان در مورد کیفیت و شرایط قطعه کار نتیجه‌گیری کرد. این روشها بسیار متنوع هستند و با وسیله و روش آزمون مناسب، می‌‌توان آنها را برای آشکارسازی عیوب سطحی و زیر سطحی قطعات و تعیین ضخامت پوشش فلزات به کار برد و اطلاعاتی در زمینه مشخصات ساختاری مانند اندازه دانه بندی و شرایط عملیات حرارتی به دست آورد.همچنینمی‌توان خواص فیزیکی مانند رسانایی الکتریکی تراوایی مغناطیسی و سختی فیزیکی را تعیین کرد. تصوير زير نمونه و نحوه كار را نشان مي‌دهد.

 


برچسب‌ها: آزمایش جریان گردابی, Eddy Current Testing

[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 11:7 ] [ اسماعیل ]

[ ]

تست به روش مایعات نافذ توسط اسپری های PT:

روش مایعات نافذ توسط اسپریهای PT برای عیب یابی عیوبی که به سطح قطعه رسیده باشند کاربرد فراوان دارد.

اصول این آزمون عبارتست از نفوذ یک مایع به درون عیوب سطحی در اثر جاذبه موئینگی و مشاهده ترکها با چشم غیر مسلح پس از انجام عملیات ظهور بر روی مایع نافذ.

  به منظور مشخص شدن کامل ترک ها ، مایع نافذ با یک مایع رنگی رنگ آمیزی شده است و یا از ماده فلورسنت استفاده میشود.
روش مایعات نافذ (PT)برای بازرسی  قطعات بزرگ و کوچک با اشکال هندسب ساده و پیچیده ، کنترل کیفیت قطعات تولید از روش  ریختگی فلزات، آلیاژهای آهنی و غیر آهنی ، سرامیک ها، ظروف شیشه ای ،برخی قطعات پلیمری و ...به منظور مشخص شدن کامل ترک هاکاربرد دارد.

    روش آزمون با اسپری مایعات نافذ یا اسپری( PT(CLEANER,DEVELOPER,PENETRANT

مرحله اول ) آماده سازی سطح:

قبل از استفاده از اسپری PT جهت تست به روش مایعات نافذ، سطح مورد آزمایش باید کاملا تمیز شده باشد و خشک گردد. سطح مورد نظر جهت انجام تست PT باید عاری از هر گونه چربی، آب، روغن و دیگر مواد آلوده کننده باشد.

در صورت تمیز نکردن سطح به نحو مطلوب، ممکن است برخی از عیوب به خاطر عدم نفوذ کامل مایع در آنها در اثر بسته بودنشان، و همچنین نزدیکی سطوح کثیف به دهانه عیب و جذب مایع نافذ به وسیله آلودگیها، قابل تشخیص نباشد.

روشهای  آماده سازی سطح جهت انجام نست پی تی جهت زدایش پوسته های اکسیدی نازک،گدازه های جوشکاری چسبیده به سطح و آلودگیهای سطحیعبارتند از :

1-برس زنی

2- شن پاشی خشک و یا تر

3- تمیز کاری سایشی در استوانه های دوار

 
روشهای تمیز کاری فراصوتی یا آلتراسونیک قبل از انجام تست PT نیز هنگامی که تعداد زیادی قطعات کوچک وجود دارد روش مناسبی است.

روش مناسب جهت پاکسازی سطوح از چربی و روغن استفاده از حلال ها ، آب تحت فشار و بخار میباشد.
همچنین میتوان از روشهای تمیز کاری شیمیایی نیز بهره گرفت. محلولهای قلیایی برای زدودن روغن ها، چربی ها و لایه های سطحی کربن مناسب و برای تمیز کاری سطح از پوسته های ضخیم اکسیدها از محلول های اسیدی قوی استفاده میشود.

مرحله دوم) اسپری کردن مایع نافذ MAGNAFLUX-PENETRANT:

پس از تمیزکردن سطح، مایع نافذ باید به نحوی بر روی آن اسپری شود که سطح از غشایی پیوسته از PENETRANT پوشیده گردد. مایع باید به مدت کافی برای نفوذ در عیب های سطحی ، در روی قطعه بماند.

هنگام که بازرسی تعداد زیادی قطعه کوچک مورد نظر باشد، غوطه ور کردن قطعات در مخزن حاوی مایع نافذMAGNAFLUX-PENETRANT  مناسب ترین روش است. در حلال غوطه ور کردن قطعه باید دقت کافی در جهت جلوگیری از تشکیل تله هوا مبذول گردد و تمام سطح قطعه باید کاملا تر شود. یاید مطمئن شویم که مایع نفوذ کننده ازتمام فرورفتگی ها
و مجاری قطعه گذشته و خارج شده است.  برای قطعات بزرگ تر معمولا مایع نافذ را به صورت سیلاب بر روی قطعه اسپری میکنند. باید دقت شود که در تمام مدت نفوذ کردن مایع سطح نمونه تر باشد.

زمانیکه بازرسی قطعات منفرد مورد نظر است معمولا PENETRANT به وسیله یک برس و یا با پاشیدن با افشاننده ای بادی بر روی سطح اسپری میشود. در این روش نیز باید از خشک شدن سطح قطعه در هنگام نفوذ مایع نافذ جلوگیری شود.

مدت تماس مایع نافذ با سطح بسیار مهم میباشد. مایع نافذ Penetrant در چند ثانیه به عیوب و حفره های بزرگ نفوذ خواهد کرد، ولی پر شدن منافذ و عیب ها و ترک های نازک حتی تا 30 دقیقه هم ممکن است بطول انجامد. زمان نفوذ عملا
بستگی به ماهیت و اندازه عیب ها دارد و بین 20 ثانیه تا 30 دقیقه تغییر میکند.

مرحله سوم) پاک کردن مایع اضافی از روی سطح:

پس از نفوذ مایع در عیوب سطحی، قطعه باید از مایع اضافی پاک شود. برخی از مایعات نافذ را میتوان با آب شست(WATER WASHABLE)، ولی برخی از آنها را باید با بکارگیری حلال های خاص زودود.

مرحله چهارم) اسپری کردن ماده ظهور MAGNAFLUX-DEVELOPER 

Developer یا مایع ظاهر کننده معمولا از پودر سفید که در یک مایع فرار  درآمده است تشکیل شده. پس  از اسپری کردن آن بر روی سطح یک لایه نازک از Developer بر روی سطح تشکیل میشود. مایع نافذ Penetrant که درون منافذ نفوذ کرده است به آهستگی به منافذ درون DEVELOPER کشیده شده و در آن پخش میشود. پخش شدن نافذ در ماده ظهور ، مرز عیوب سطحی را به روشنی و به اندازه بزرگتر از اندازه واقعی آنها نشان میدهد.

در صورت استفاده از نافذ کننده Developer نامناسب، عیوب مرزی قابل رویت نخواهند بود. از این رو است که باید ظاهر کننده Developer و نافذ Penentrant دارای سازگای استفاده شود.


    ویژگیهای مایع نافذ یا Penetrant

یک اسپری مایع نافذ ایده ال باید شرایط ذیل را داشته باشد:

قوام : اسپری مایع نافذ یا اسپری PTباید قابلیت نمایان کنندگی ترکها را به خوبی دارا باشد و بتواند لایه های پیوسته در روی سطح ایجاد نماید. همچنین باید قادر باشد در مدت معینی به درون منافذ و عیب های سطحی کشیده شود.

سیالیت یا ویسکوزیته: اسپری مایع نافذ باید قابلیت جاری شدن از مجاری درون قطعه را دارا باشد و در همین حال مقدار بسیار ناچیزی از آن از درون عیوب بیرون کشیده شود.

قابلیت حل کنندگی: در صورت لزوم باید اسپری PT بتواند با انحلال موادآلاینده ، از میان آنها راه را باز کرده و عیوب را پر نماید.

پایداری : اسپری PT مایع نافذ باید در دامنه وسیعی از دما و رطوبت پایدار بوده ، تشکیل کف ندهد و به علاوه مواد فرار آن در زمان انبار شدن در مخازن نگهداری نباید از بین برود.

عیب یاب آلتراسونیک - عیب یاب اولتراسونیک - عیب یاب التراسونیک - ترک یاب جوش - تست قطعات - عیب یابی - آزمون های غیر مخرب - تست جوش ساختمان - تست جوش سازه های فلزیقابلیت شستشو: مایع نافذ باید به سادگی از سطح قطعه ششته شده و در عین حال، مقداری از آن که به درون عیوب وارد شده است نباید تحت تاثیر قرار گیرد.

قابلیت خشک شوندگی: مایع نافذ باید در مقابل خشک شدن و بیرون کشیده شدن کامل از عیوب ، در حلال خشک کردن قطعه با هوای گرم و پس از شستشوی سطح،مقاوم باشد. در حالت ایده آل ، گرما باید برگشت مایع به سطح قطعه را تسهیل کرده و بنابراین به نمایان شده عیوب کمک کند.

    انواع اسپری مایع نافذ یا Penetrant

  * سیستم قابل شستشو با آب
  * سیستم همراه با امولسیون سازی.
  * سیستم قابل شتسشو با حلال


    مزایای  تست با اسپری MAGNAFLUX-PT

1- این روش برای مواد فلزی و غیر فلزی قابل استفاده میباشد. به طور کلی تمام مواد غیر متخلخل با این روش قابل بازرسی است.
 2- روش PT (تست مایعات نافذ) برای اتصالات جوشکاری شده و یا لحیم کاری شده فلزات غیر مشابه بر خلاف سایر روشهای NDT به خوبی کاربرد دارد.
  3- مواد مورد استفاده دراین فرایند ساده و قابل حمل میباشند و انجام تست در هر محلی امکانپذیر است.
 4- یک روش ارزان قیمت است


    محدودیتهای روش PT عبارتند از: 

 1- این روش فقط قادر به نمایان ساختن ناپیوستگی ها ، عیب ها و ترک های سطحی است .
  2- تاخیر زمانی قابل توجهی از زمان تمیزکاری اولیه تا رسیدن به نتایج تست وجود دارد.
  3- در روش PT شرایط سطحی قطعه کار تاثیر زیادی بر دقت تست خواهد داشت.
    بنابر این در این روش حجم عملیات تمیزکاری زیاد میباشد.

اسپری PT، اسپری MAGNA FLUX، اسپری مواد نافذ، اسپری MT MAGNA FLUX،تست مواد نافذ،اسپری Cleaner Developer Penetrant، روش PT،روش مایعات نافذ،


برچسب‌ها: تست به روش مایعات نافذ توسط اسپری های PT

[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 10:59 ] [ اسماعیل ]

[ ]

لوله های خرطومی فلزی ( فلاکسیبل )

لوله های خرطومی فلزی ( فلاکسیبل ) که از جنس ورق آهن گالوانیزه است . با قابلیت ارتجاعی بالا ، نصب آسان ، مقاومت فیزیکی بالا را دارد و مناسب برای استفاده در درجه حرارت 40- تا 100+ است که در صنایع ماشین سازی ، سیستم های داخل زمین ، صنایع شیمیایی ، مونتاژ الکتریکی و ... است .


برچسب‌ها: لوله های خرطومی فلزی, فلاکسیبل

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ] [ 21:44 ] [ اسماعیل ]

[ ]

دستگاه دیزل جوش ALPHAWELD 500D
  •  گروه محصول : دستگاه دیزل جوش

دستگاه دیزل جوش

 

امکانات

* سه سیلندر، دارای موتور دویتز آلمان (DEUTZF3L-912).

* سه فاز  5 الی 500  آمپر و 15 الی 48 ولت CV .

* در سیکل کاری 100٪ : 36 ولت/ 400 آمپر.

* در سیکل کاری 50٪ : 40 ولت/ 500 آمپر.

* وزن (کیلوگرم): 910.

* ابعاد: 171×86×138.

* خروجی ژنراتور :30KVA.

* دارای خروجی برق تک فاز برای اینورترهای تک فاز WIM.

* دارای ولووم ARC FORCE برای MMA و Inductance برای MIG/MAG.

* دارای Emergency Stop

* دارای گیج‌های نشاندهنده سوخت، درجه حرارت موتور و فشار روغن.


برچسب‌ها: دستگاه دیزل جوش ALPHAWELD 500D

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ] [ 21:26 ] [ اسماعیل ]

[ ]

دستگاه برش پلاسما IPM 40
  •  گروه محصول : دستگاه های برش پلاسما

دستگاه برش پلاسما

کاربرد

مناسب در صنایع خودرو سازی، تعمیرات قالب، تعمیرات و نگهداری و تولیدی.

قابل استفاده برای برش فولاد نرم، فولاد با پوشش روی، فولاد  زنگ نزن، مس، آلومینیوم، برنج.

امکانات


* تک فاز با سیستم کنترل اینورتری، هوا خنک، پرتابل.

* دارای سیستم فرکانس بالا (HF) .

* به همراه تورج پلاسمای بینزل آلمان، رگلاتور هوا و اتصال زمین.

* نحوه برش به صورت برش غیر تماسی (دقت شود که برش باید از کنار قطعه انجام شود و یا بعد از ایجاد یک سوراخ با دریل در آن برش از سوراخ انجام می‌شود.)

* دارای 2 سال گارانتی.


برچسب‌ها: دستگاه برش پلاسما IPM 40

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ] [ 21:24 ] [ اسماعیل ]

[ ]

دستگاه جوش آرگون TG 301P
  •  گروه محصول : دستگاه های جوش آرگون - TIG

دستگاه جوش آرگون

 

کاربرد

مناسب برای فولاد، فولاد زنگ نزن، مس، تیتانیم، آلومینیوم.

قابل استفاده در صنایع تعمیرات قالب، تانکرسازی، مخازن تحت فشار، شیرهای فشار، رگلاتور، صنایع راه آهن، صنایع هوایی.

قابل استفاده برای ضخامت‌های نازک تا قطعات ضخیم (برای ورق‌های نازک بسیار مناسب است).

برای اتصالات ضخیم از نوع Butt Joint و لوله‌هایی که احتیاج به کیفیت بالا و نفوذ خوب است.

مناسب برای جوشکاری سربالا، فیلر دهی، خال جوش زنی، ورق‌های نازک و ... به وسیله کنترل جریان پالس.

امکانات

* تک فاز، هوا خنک/ آب خنک (در صورت استفاده از یونیت افقی و تورج آب خنک).

* سیستم کنترل تایرستوری (ولوومی).

* دارای سیستم پس گاز و پیش گاز.

* دارای قابلیت تنظیم عرض تمیز کاری منطقه جوش (Cleaning Width).

* دارای Down Slope و Up Slope.

* دارای سیستم پالس (10-5/0 هرتز).

* قابلیت جوشکاری الکترود دستی MMA.
*دارای سه حالت جوشکاری آرگون : 1- نرمال 2 - Crater و 3- Repeat که حالت 2 و 3 متناسب برای پر کردن چاله انتهای جوش می باشد.
* به همراه کنترل از راه دور، تورج آرگون، اتصال زمین و یولیت آب خنک (در حالت آب خنک).

* قابلیت تنظیم زمان نقطه جوش Arc Spot Time .

* دارای کیفیت بالا، نفوذ ثابت و خط جوش با کیفیت بسیار مناسب.

* دارای سیستم کنترل دیجیتالی پیشرفته.

* دارای سیستم کنترل دقیق برای جوشکاری AC/DC فولادهای زنگ نزن و فولادهای خاص مانند Cr-Mo.

* استفاده از کنترل از راه دور الزامی است (به همراه دستگاه) و در صورت نیاز می‌توان از کنترل پایی استفاده نمود (به صورت Option).

* دارای 2سال گارانتی.

* مناسب برای کارگاه‌های صنعتی.


برچسب‌ها: دستگاه جوش آرگون TG 301P

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ] [ 21:6 ] [ اسماعیل ]

[ ]

دستگاه جوش اینورتری EASY MIG 200 Co2
  •  گروه محصول : دستگاه های جوش MIG MAG - CO2

دستگاه جوش Co2

 

کاربرد

مناسب برای سیم 0.8-0.6 میلیمتر و حلقه‌های 5 و 15 کیلو گرمی.


امکانات

* دستگاه CO2 اینورتری، تک فاز، هوا خنک.

* کنترل تایرستوری (ولوومی).

* ولتاژ ورودی (ولت): 220 .

* جریان ورودی (آمپر): 29 .

* جریان جوشکاری (آمپر): 200‍‍‍~50 .

* سیکل کاری: ٪60 .

* وزن (کیلوگرم): 17 .

* ابعاد: 43×26×50 .

* به همراه تورج و اتصال.

* دارای 2 سال گارانتی.


برچسب‌ها: دستگاه جوش اینورتری EASY MIG 200 Co2

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ] [ 20:44 ] [ اسماعیل ]

[ ]

دستگاه جوش اینورتری IT 1600 / 2000
  •  گروه محصول : دستگاه های جوش اینورتری MMA

دستگاه جوش اینورتری

کاربرد

خطوط لوله‌های گاز (اصلی و شهری)

اسکلت ساختمان

سازه‌های فلزی

ساخت مخازن

صنایع کشتی‌سازی و هوا و فضا

جوشکاری انواع آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم و ...

امکانات

وزن دستگاه 7کیلوگرم

قابلیت جوشکاری الکترود 4به طور دائم

بدون ایجاد نوسان در شبکه برق

صرفه‌جویی در مصرف برق تا 70درصد

قابل راه‌اندازی و استفاده با برق ژنراتور

حمل، کاربری و کنترل بسیار آسان

دارای گواهینامه و تاییدیه شرکت ملی گاز ایران

طراحی فنی و بدنه منحصر به فرد و مقاوم در برابر ضربه

مجهز به سیستم قطع کن محافظتی حرارتی

دارای قابلیت جوشکاری آرگون خراشی

دارای قابلیت Arc Force و در نتیجه مناسب برای جوشکاری با الکترودهای سلولزی (E6010) (مخصوص AF 2000)


برچسب‌ها: دستگاه جوش اینورتری IT 1600, 2000

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ] [ 20:40 ] [ اسماعیل ]

[ ]

دستگاه جوش TIG 250 مدل H-AL 

دستگاه جوش TIG 250 مدل H-AL با کاربرد وسیع در صنعت، امکان جوشکاری انواع فلزات از قبیل آلومنیوم مس، برنج ،چدن، استنلس استیل و ... را به روش TIG و SMAW با جریان خروجیDC و AC فراهم می سازد.

قابلیت ها

 • استفاده از روش TIG با جریان AC جهت جوشکاری آلومینیوم (پالس مربعی) به همراه سیستم فرکانس بالا (HF)
 • امکان تغییر بالانس انرژی بین قطعه کار و تورچ، جهت اکسید زدائی بهتر
 • امکان تغییر فرکانس جابجائی توسط کاربر
 • استفاده از روش TIG با جریان DC جهت جوش استنلس استیل و ...
 • قابلیت تنظیم جریان خروجی بوسیله کنترل حلقه بسته

 

 • حفاظت در برابر اتصال کوتاه خروجی
 • راندمان بالا
 • دقت و ظرفیت جوش

 


برچسب‌ها: دستگاه جوش TIG 250 مدل H, AL

[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ] [ 15:57 ] [ اسماعیل ]

[ ]

دستگاه جوش TIG 160

دستگاه جوش TIG 160 امکان جوشکاری کلیه آلیاژهای فولاد و استنلیس استیل بکار رفته در مخازن، لوله ها و ... را فراهم می سازد .

این دستگاه با استفاده از کنترل حلقه بسته جریان خروجی، امکان تنظیم دقیق جریان خروجی و ایجاد یک جریان ثابت را فراهم آورده که نتیجه آن جوشی هموار، تمیز و دقیق می باشد.

قابلیتها

 • حفاظت در مقابل افزایش حرارت دستگاه
 • قابلیت جوش استنلس استیل، لوله و ...
 • قابلیت تنظیم جریان خروجی بوسیله کنترل حلقه بسته
 • حفاظت و کنترل در مقابل اتصال کوتاه خروجی
 • صرفه جوئی در مصرف برق
 • دارای کارت ضمانت یکساله
 • وزن کم و حمل آسان
 • دقت و ظرافت جوش
 • امکان جوشکاری با الکترود
 • راندمان بالا
 • خدمات پس از فروش تا 5 سال


برچسب‌ها: دستگاه جوش TIG 160

[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ] [ 15:56 ] [ اسماعیل ]

[ ]

 

با توجه به پکیچ شوفاژ دیواری  بنسر پرو  Benesser Pro 30KIS بوتان

شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا 260 مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:
پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه

شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی

دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی Riello ایتالیا با کمترین میزان رسوب‌گیری

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:
مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه و عیب‌یاب الکترونیکی

سیستم ضد یخ زدگی در مدار گرمایش و آب گرم مصرفی

سیستم ضد گریپاژ پمپ

سیستم واکنش سریع

سیستم رفاه

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

سیستم احتراق آهسته

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم بای‌پس اتوماتیک

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم پرکن اتوماتیک و دستی

سیستم کنترل هوشمند مدارگرمایش و آب گرم مصرفی

سیستم کنترل لحظه به لحظه دمای محیط داخلی متناسب با تغییرات دمای محیط خارج

سیستم هواگیری اتوماتیک

 قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و ترموستات ایمنی دمای سیستم گرمایش از کف

 قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط خارجی به منظور کنترل لحظه به لحظه دمای محیط داخلی متناسب با تغییرات دمای محیط خارج

 قابلیت تغییر برنامه کاری و تنظیمات دستگاه

مجهز به نمایشگر دیجیتال دما، فشار، کدهای عیب‌یابی و وضعیتهای کاری مختلف دستگاه

دارای بالاترین راندمان، بیش از 93%

قیمت:  ۱.۹۹۸.۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: پکیچ شوفاژ دیواری بنسر پرو Benesser Pro 30KIS بو

[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ] [ 8:39 ] [ اسماعیل ]

[ ]

پکیچ شوفاژ دیواری  بنسر پرو  Benesser Pro بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا 250 مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

قابل استفاده در مناطق دارای املاح زیاد آب

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:
پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه

شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی

مبدل آب گرم Riello با کمترین میزان رسوب گیری

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:
مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

سیستم عیب یاب  الکترونیکی

سیستم ضد یخ زدگی

سیستم ضد گریپاژ پمپ

سیستم واکنش سریع

سیستم رفاه

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

سیستم احتراق آهسته

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم بای پس اتوماتیک

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم پرکن اتوماتیک و دستی

سیستم کنترل هوشمند مدارگرمایش و آب گرم مصرفی

سیستم کنترل دمای محیط داخلی به طور مداوم و لحظه ای متناسب با تغییرات دمای محیط بیرون برای بهینه نمودن میزان مصرف انرژی

سیستم هواگیری اتوماتیک

با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

با قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی

با قابلیت اتصال به ترموستات ایمنی دمای سیستم گرمایش از کف

با قابلیت تغییر برنامه کاری و تنظیم دستگاه

مجهز به نمایشگر دیجیتال دما، فشار و کدهای عیب یابی

دارای بالاترین راندمان، بیش از 90%

قیمت: ۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: پکیچ شوفاژ دیواری بنسر پرو Benesser Pro بوتان

[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ] [ 8:35 ] [ اسماعیل ]

[ ]

پکیچ شوفاژ دیواری  اپتیما(چگالشی)  Optima Alta 35C  بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا 300 مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

قابل استفاده در مناطق دارای املاح زیاد آب

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:
پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه

شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی

مبدل آب گرم Riello با کمترین میزان رسوب گیری

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:
مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم عیب یاب الکترونیکی

سیستم ضد یخ زدگی

سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه ‌طرفه

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

سیستم احتراق آهسته

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم بای پس اتوماتیک

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم هواگیری اتوماتیک

سیستم تکنولوژی چگالشی جهت افزایش راندمان دستگاه

با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

دارای محفظه احتراق بسته

دارای دودکش مخصوص دو جداره

دارای بالاترین راندمان، بیش از 90%

مجهز به فن برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد به دستگاه جهت احتراق و تخلیه گازهای ناشی از احتراق

 قیمت: ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: پکیچ شوفاژ دیواری اپتیما, چگالشی, Optima Alta 35C بوتان

[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ] [ 8:24 ] [ اسماعیل ]

[ ]

پکیچ شوفاژ دیواری  اپتیما(چگالشی)  Optima 25C  بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا 210 مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

قابل استفاده در مناطق دارای املاح زیاد آب

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:


پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه

شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی

مبدل آب گرم Riello با کمترین میزان رسوب گیری

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:
مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم عیب یاب الکترونیکی

سیستم ضد یخ زدگی

سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه ‌طرفه

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

سیستم احتراق آهسته

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم بای پس اتوماتیک

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم هواگیری اتوماتیک

سیستم تکنولوژی چگالشی جهت افزایش راندمان دستگاه

با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

دارای محفظه احتراق بسته

دارای دودکش مخصوص دو جداره

دارای بالاترین راندمان، بیش از 90%

مجهز به فن برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد به دستگاه جهت احتراق و تخلیه گازهای ناشی از احتراق

قیمت: ۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: پکیچ شوفاژ دیواری اپتیما, چگالشی, Optima 25C بوتان

[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ] [ 8:20 ] [ اسماعیل ]

[ ]

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا 205 مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

قابل استفاده در مناطق دارای املاح زیاد آب

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:
پمپ سیرکولاتور Grundfos دانمارک مجهز به شیر هواگیری اتوماتیک

مبدل آب گرم Zilmet ایتالیا با کمترین میزان رسوب گیری

شیر سه طرفه اتوماتیک Orkli اسپانیا

شیر گاز Sit ایتالیا

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:
مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم احتراق آهسته

سیستم عیب یاب الکترونیکی

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای مدار گرمایش

 


برچسب‌ها: پکیچ شوفاژ دیواری بی ان BN324i بوتان

[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ] [ 8:12 ] [ اسماعیل ]

[ ]

چیلر اجکتوری:

چیلر اجکتوری از خاصیت تغییر فشار و افزایش سرعت توسط ونتوری استفاده می نماید .در این سیستم با افزایش فشار سیال و عبور سیال از لوله ونتوری در نتیجه افت فشار سیال و افزایش سرعت باعث ایجاد خلاء در اطراف روزنه عبور سیال میشود

 که خلاء ایجاد شده  باعث مکش مبرد از اواپراتور میشود و سرما تولید می کند.چیلر اجکتوری خورشیدی:

برچسب‌ها: چیلر اجکتوری ejector cooling

[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ ] [ 21:25 ] [ اسماعیل ]

[ ]

آبگرمكن ديواري مدل B3115 بوتان ساخت ايران 

آبگرمكن هاي ديواري بوتان با پشتوانه بيش از 50 سال تجربه و سابقه درخشان گروه صنعتي بوتان ، در زمينه توليد وساپل گاز سوز بر اساس نظر مصرف كنندگان برابر با استانداردهاي بين المللي و ملي و با بهره گيري از تكنولوژي روز جهان براي شرايط مختلف اقليمي كشورمان در مدل هاي و ظرفيت هاي متنوع طراحي و توليد مي شود. 

سایت مرجع:http://www.tehrankala.com


برچسب‌ها: آبگرمكن ديواري مدل B3115 بوتان ساخت ايران

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ] [ 14:30 ] [ اسماعیل ]

[ ]

آبگرمكن ديواري پلار سونيه دوال مدل PSD-15 محصول مشترك ايران و فرانسه 
توضيحات كالا 
آبگرمكن فوري گازي پلار سونيه دوال طبق آخرين تكنولوژي روز اروپا ساخته شده است و داراي ويژگي هاي خاصي نسبت به آبگرمكن هاي مشابه مي باشد . 
ويژگي اصلي اين آبگرمكن ، كاركردن با فشار و حجم بسيار پايين آب مي باشد . به طوري كه مي توان با حداقل دبي آب (2.5 ليتر در دقيقه ) و با فشار 0.3 الي 0.5 بار آبگرمكن را روشن نموده و آب گرم مصرفي و دائم را از آن گرفت .بنابراين در نقاط مختلفي كه فشار شبكه لوله كشي بسيار پايين مي باشد و در فصل سرما كه ميزان آب داخل لوله كشي تا حد مينيمم كاهش مي يابد اين آبگرمكن قادر به سرويس دهي مناسب به مصرف كنندگان است . 
ويژگي ديگر اين آبگرمكن راندمان بالاي دستگاه در هنگام كار است . اين بازدهي بالا (84 درصد) به خاطر استفاده از يك مبدل حرارتي فوق العاده پيشرفته از جهت تكنولوژي ساخت و استفاده از پنج لوله بيضي شكل در داخل قسمت فشرده آن مي باشد . عمر اين مبدل در شرايط استاندارد استفاده از آبگرمكن بين 10 تا 15 سال بوده و به راحتي جرم نمي گيرد زيبايي ، استحكام و سهولت باز و بسته كردن اجزا و قطعات آن از ديگر خصوصيات آبگرمكن ديواري پلار سونيه دوال محسوب مي گردد . 
مشخصات كالا 
قدرت متغير دستگاه : حداقل 22.6 كيلو وات و حداقل 8.7 كيلووات 
- راندمان : 84 درصد 
- حداقل دبي آب جهت كار كردن دستگاه : 2.5 ليتر در دقيقه 
- حداقل فشار آب جهت روشن شدن : 0.3 بار 
- دبي گاز حاصل از احتراق : 98 متر مكعب در ساعت 
- حداقل دبي هواي اوليه مورد نياز : 57 متر مكعب در ساعت 
- مصرف گاز طبيعي : 2.84 متر مكعب در ساعت 
- مصرف گاز مايع : 2.11 كيلو در ساعت 
- قطر نازل گاز طبيعي : 1.2 ميلي متر 
- قطر نازل گاز مايع : 0.77 ميلي متر 
- فشار گاز ورودي به دستگاه : 20 ميلي بار گاز طبيعي و 28.3 ميلي بار گاز مايع 
- قطر دهنه دودكش : 15 سانتي متر 
- ابعاد دستگاه : 31.1 * 38 * 71.4 سانتي متر 
- وزن : 15 كيلو گرم 
- وسايل همراه : 
كيت اتصالات آبگرمكن - دفترچه راهنماي نصب و نگهداري - شلنگ 
- محصول مشترك ايران و فرانسه 

- داراي 18 ماه ضمانت 

سایت مرجع: http://www.tehrankala.com


برچسب‌ها: آبگرمكن ديواري پلار سونيه دوال مدل PSD, 15 محصول مشترك ايران و فرانسه

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ] [ 14:27 ] [ اسماعیل ]

[ ]

آبگرمکن گازی دیواری مدل L.L.160 لورچ 
آبگرمکن دیواری لورچ یک آبگرمکن لحظه ای است که به محض باز نمودن شیر آبگرم بلافاصله دستگاه روشن و پس از چند لحظه آب گرم مورد نیاز را تامین می کند . این دستگاه متناسب با شرایط اقلیمی ایران طراحی و با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز اروپا در کارخانه لورچ ساخته شده است .. 
این دستگاه محصول مشترک ایران و اتحادیه اروپا می باشد . 
خصوصیات ویژه این دستگاه : 
1- جهت رسیدن به راندمان حرارتی بالای 85 درصد متناظر با نوع آبگرمکن مبدل حرارتی طراحی و ساخته شده است 
2- شمعکی که با گاز طبیعی یا مایع کار می کند و شعله بر روی مشعل در امتداد افق منحرف می نماید ، در این حالت از فرسودگی قسمت جلویی مبدل حرارتی به لحاظ طراحی خاص شمعک جلوگیری شده است . 
3- مجهز به سیستم ترمو الکتریک (ترموکوبل) که با خاموش شدن شعله پیلوت به هر دلیل پس از چند ثانیه مسیر عبور گاز در شیر کنترل گاز مسدود می گردد (ایمنی اول)
4 - شیر کنترل گاز متناسب با جریان آب حجم گاز ورودی به مشعل آبگرمکن را تنظیم و سازگار می سازد 
5 - استفاده از رگولاتور خودکار جریان آب 
6 - شستی تنظیم دما 
7 - مجموعه ای از اتصالات ورودی و خروجی آب و سرشیلنگی گاز 

8 - سیستم ایمنی مضاعف در مدل 160 : اگر مسیر خروجی دودکش مسدود گردد این سیستم آبگرمکن را در مقابل افزایش درجه حرارت داخلی و خطرات ناشی از محافظت نموده و دستگاه را خاموش می نماید .(ایمنی دوم)


سایت مرجع : http://www.tehrankala.com


برچسب‌ها: آبگرمکن گازی دیواری مدل L, L, 160 لورچ

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ] [ 14:22 ] [ اسماعیل ]

[ ]

آبگرمکن گاز سوز دیواری بوتان Butan B3108
این آبگرمکن دیواری دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی می باشد و آب گرمی فوری و دائم را با درجه دمای دلخواه برای شما فراهم می سازد .همچنین این دستگاه مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل است . 
پیلوت این دستگاه به طور دائم روشن می باشد که هنگام نیاز به آب گرم فقط باید درجه ی حرارت آب مورد نظر را تعیین کرد و فوراً می توان از آبی با درجه حرارت مورد نظر استفاده کرد .شعله ی این آبگرمکن را می توان به صورت ولومی و ماژولار تنظیم کرد .این مدل از آبگرمکن بوتان دارای فندک پیزو الکتریک ضربه ای است. 
همچنین دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا (CE ) می باشد .
این مدل از آبگرمکن های بوتان برای استفاده در منازل مسکونی توصیه نمی شوند . و با توجه به اندازه دستگاه صرفا برای شستشوی ظروف قابل استفاده می باشد ولی امکان برای راه اندازی حمام مناسب نیست.
وِیژگی این مدل ابعاد کوچک و مصرف کم آن می باشد.

سایت مرجع:http://www.tehrankala.com


برچسب‌ها: آبگرمکن گاز سوز دیواری بوتان Butan B3108

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ] [ 14:16 ] [ اسماعیل ]

[ ]

تصاویر شیرهای مختلف:

 

شیر اطمینان:

 

شیر یک طرفه:

 

شیر پروانه ای:

 

شیر دروازه ای :


برچسب‌ها: تصاویر شیرهای مختلف valve

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ] [ 12:51 ] [ اسماعیل ]

[ ]

بخاري گازسوز لاله ساده 6000 لورچ ساخت ايران
 توضيحات كالا
 شركت لورچ در سال 1356 با توليد آبگرمكن مخزني نفتي و بخاري نفتي تأسيس و شروع به كار كرده و بعد از آن بلافاصله توليد آبگرمكن گازي را شروع و در سال 1364 بخاري گازي را بر توليدات خود افزوده و در حال حاضر با توليد 16 نوع كالا مشغول به كار مي باشد . اين شركت از بهترين مواد اوليه جهت بالا بردن كيفيت خود استفاده نموده و مي‌توان ادعا كرد كه توليدات اين شركت از بالاترين سطح كيفي در مقابل كالاي مشابه برخوردار مي‌باشد.
 این بخاری دارای طراحی زیبا ، کیفیت خوب و قیمت بسیار مناسب می باشد .
 مشخصات كالا
 - قدرت گرمايي : 6000 كيلوكالري در ساعت
 - مصرف گاز : 0.6 متر مكعب در ساعت
 - نوع سوخت و قطر نازل :
 گاز طبيعي - 1.5 ميليمتر
 گاز مايع - 0.9 ميليمتر
 - قطر دودكش : 10 سانتي متر
 - نوع شير كنترل : قابل تنظيم و مجهز به فندك و ترموكوپل
 - وزن : 14.5
 - پوشش بدنه و كوره : لعاب كامل
 - ابعاد : طول 64 * عمق 27 * ارتفاع 46
 - رنگ بندي: مشكي - قرمز - سبز - كرمي - زيتوني - مسي
 - رنگ موجود (86) : مشکی / مسی /
 - به همراه ضمانت نامه 2 ساله شركت لورچ

سایت مرجع:http://www.tehrankala.com


برچسب‌ها: بخاري گازسوز لاله ساده 6000 لورچ ساخت ايران

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ] [ 21:8 ] [ اسماعیل ]

[ ]

بخاري شومينه گازسوز آزاليا لورچ ساخت ايران
 توضيحات كالا
 شركت لورچ در سال 1356 با توليد آبگرمكن مخزني نفتي و بخاري نفتي تأسيس و شروع به كار كرده و بعد از آن بلافاصله توليد آبگرمكن گازي را شروع و در سال 1364 بخاري گازي را بر توليدات خود افزوده و در حال حاضر با توليد 16 نوع كالا مشغول به كار مي باشد . اين شركت از بهترين مواد اوليه جهت بالا بردن كيفيت خود استفاده نموده و مي‌توان ادعا كرد كه توليدات اين شركت از بالاترين سطح كيفي در مقابل كالاي مشابه برخوردار مي‌باشد.
 وجود هيزم سراميكي در داخل شومينه زيبايي خاصي به بخاري بخشيده است .
 مشخصات كالا
 - ظرفيت گرمايي : 10000 كيلوكالري در ساعت
 - نوع سوخت و قطر نازل : گاز طبيعي - 2.4 ميلي متر / گاز مايع - 1.4 ميلي متر
 - مصرف گاز : 1.04 متر مكعب در ساعت
 - قطر دودكش : 10 سانتي متر
 - نوع شير كنترل : قابل تنظيم و مجهز به فندك و ترموكوپل
 - وزن : 38 كيلو گرم
 - داراي هيزم سراميكي درون بخاري (به منظور انتقال بهتر حرارت و شعله زيباي بخاري )
 - پوشش بدنه و كوره : تمام لعاب
 - ابعاد : طول 80.5 * عمق 37 * ارتفاع 94.5 سانتي متر
 - به همراه ضمانت نامه 2 ساله شركت لورچ

سایت مرجع:http://www.tehrankala.com


برچسب‌ها: بخاري شومينه گازسوز آزاليا لورچ ساخت ايران

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ] [ 21:0 ] [ اسماعیل ]

[ ]

بخاری برقی آلونی مدل AH-6101

طراحی منحصر به فرد

قطع اتوماتیک جریان برق به هنگام واژگونی

چرخش اتوماتیک در دو جهت ( 90 درجه )

 3 المنت هالوژن: 400/800/1200 وات

روشن شدن خودکارپس از ایستایی

رسیدن به حداکثر دمادهی در کمتر از سه ثانیه 

یکسال ضمانت خدمات آلون کار 

مصرف برق به میزان 60% دارای استاندارد


برچسب‌ها: بخاری برقی آلونی مدل AH, 6101

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ] [ 20:54 ] [ اسماعیل ]

[ ]

بخاري نيك كالا مدل MN 12-A
 
  شرح :  - اين بخاري در شرايط معمولي حجمي معادل 100 متر مكعب را به راحتي گرم مي كند .
 - حداكثر گاز مصرفي از گاز شهري : 1 متر مكعب در ساعت
 - حداكثر گاز مصرفي از گاز مايع كپسول : 800 گرم در ساعت
 - حداكثر قدرت حرارتي : 8500
 


برچسب‌ها: بخاري نيك كالا مدل MN 12, A

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ] [ 20:46 ] [ اسماعیل ]

[ ]

بخاري شومينه هيزم دار مدل زرين MC-28 نيك كالا ساخت ايران
 این محصول با کمترین مصرف انرژی ، حداکثر حرارت را تولید می کند ، از نظر ایمنی نیز در سطح بالای کیفیت قرار دارد . نصب و نگهداری آن آسان است ودر بسته بندی زیبا ، محکم و مطمئن تحویل می شود . این شومینه گاز سوز مدرن با حرارت مطبوع و شعله ی دل انگیز یکی از زیباترین شومینه های جدید نیک کالا است که از قطعات طراحی شده ساده در ساخت آن استفاده شده است .
 با استفاده از هیزم های سرامیکی ، حرارت مضاعف مطبوعی تولید کرده ومحیط زندگی شما را گرم و با نشاط می کند .کلیه بخاری های نیک کالا مجهز به سنسور اکسی پیلوت می باشد ، هنگامیکه میزان اکسیژن در هوای محیطی که بخاری در آن کار می کند کاهش یابد و به مقدار کمتر از حد مورد نظر برسد ، اکسی پیلوت برای جلوگیری از خطر ، جریان گاز را بطور کامل قطع می کند . با رنگ دکوراتیو مخصوص مسی دکوراسیون محل زندگی را ارتقا می بخشد.

 

سایت مرجع:http://www.tehrankala.com


برچسب‌ها: بخاري شومينه هيزم دار مدل زرين MC, 28 نيك كالا ساخت ايران

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ] [ 20:43 ] [ اسماعیل ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه